Trainingen Lean Manufacturing

Om kwalitatieve hoogstaande lean trainingen te kunnen aanbieden is QLB Consultancy een samenwerking aangegaan met Symbol. Reden is dat op deze manier QLB consultancy naast incompany trainingen ook open trainingen kan aanbieden.

Lean Yellow Belt

Medewerkers werken meestal al langere tijd bij organisaties waardoor een ‘bedrijfs/proces blindheid ontstaat. ‘Dat doen we al jaren zo’ is opmerking die we veel horen. Niet alleen bedrijfs/proces blindheid speelt een rol maar ook leiderschap en afdelingsgericht werken kan een negatieve rol spelen in het effectief en efficiënt werken van de gehele organisatie. Door geen focus te leggen op procesmatig werken en continue verbeteren zullen de processen niet effectiever en efficiënter worden. Verbetering worden vaak in de techniek gezocht dit is niet altijd terecht.

In de Lean Yellow Belt training maken de medewerkers kennis met het begrip ‘Lean Manufacturing’, een aanpak die de klant centraal stelt en zo efficiënt en effectief mogelijk aan de klanteisen en verwachtingen voldoen. Dit betekent verspillingen uit het proces halen. Deze verspillingen hebben namelijk een negatieve invloed op efficiënte en efficiënte  werkwijze. Door de medewerkers bewust te maken van deze verspillingen kan daarna met behulp van Lean-manufacturing technieken deze verspillingen worden verwijderd.

Lean Green Belt

De Yellow lean Belt training is voornamelijk bedoeld om bewustzijn te creëren echter met alleen bewustzijn zijn we er niet. Eenvoudige wijzigingen kunnen de medewerkers zelf oppakken. Echter projecten die afdelingoverschrijdend zijn behoeven een andere aanpak. Hiervoor hebben we projectleiders nodig die de kennis en vaardigheden hebben om een lean manufacturing project succesvol kunnen afronden.

De medewerkers die de lean green belt volgen zullen dan ook kennis vergaren van de belangrijkste lean manufacturing technieken. Tevens wordt tijdens de training aandacht besteed hoe draagvlak te creëren zodat er succesvolle implementatie is gewaarborgd.

Kijk op de Symbol website voor meer trainingen